תמונות

וקבע שוויון עם טאצ'דאון מדהים 2 שניות להפסקה