תמונות

בלינלי, חיפה על חסרונו של ג'ינובילי (GETTYIMAGES)