תמונות

אפרת גוש וירון ברובינסקי מסתפרים צילום: אלעד דיין