תמונות

קגאווה. בבורוסיה מתעקשים עליו (gettyimages)