תמונות

מגן ועזוז בחיבוק חם. המגן מודאד מפרידה (עמית מצפה)