תמונות

מדוניאנין וסידיבה באימון מכבי ת"א (ליאור טימור)