תמונות

בניון עם נובל. קפטן חיפה נכנס לרשימה מכובדת(getty)