תמונות

זידאן יודע שאסור לקבוצה שלו למעוד (gettyimages)