תמונות

ייזנק מהמקום ה-3 למרות התקלה במנוע. המליטון (getty)