תמונות

מוכן למרתון נוסף? ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים