תמונות

שחר פאר. ישראל כבר לא תעלה שלב (משה חרמון)