תמונות

27 נקודות במחצית הראשונה ו-34 במשחק כולו. לאב (Getty)