תמונות

האבוקה בסמי עופר. בית"ר יצאה בזול (יוסי שקל)