תמונות

בר-און, יחייך לפחות עד המחזור הבא (אלן שיבר)