תמונות

אלין, אולי היתה מייצגת אותנו בתכנית (דרור עינב)