תמונות

תמוז. יכול להוסיף עוד אליפות לרזומה (אלן שיבר)