תמונות

חיים סהר ועד עובדים חברת פלאפון צילום: מתוך אתר הוועד של חברת פלאפון