תמונות

ייעדר מהמפגש מול פתח תקווה? עזרא (דני מרון)