תמונות

מקבל את אחד הישראלים הבכירים לסגל שלו. גרינברג