תמונות

הר לעמק. משלב את התכונות של שחר (גלעד קוולרצ'יק)