תמונות

ניסיון חטיפה ביישוב אבטליון צילום: תקשורת שבכ