תמונות

חורף, גריי, נרות בטון, 25-65 שקלים. צילום טל ראובן צילום: טל ראובן