תמונות

פשיטה על מפגש משפרי רכבים צילום: אמיר מאירי