תמונות

לנגפורד ומאלט, תמיד עם הראש בקיר (gettyimages)