תמונות

המשימה שלהם עדיין לא הושלמה (צילום: אלן שיבר)