תמונות

חיילות במערך הטכנולוגי 1 צילום: רוני אביב, במחנה