תמונות

אנדלובו. לא היה צריך הרבה זמן כדי לכבוש (אלן שיבר)