תמונות

מחלקה ראשונה ינואר 25 - ספייסז גבעתיים השקה _בתמונה משמאל לימין גי