תמונות

תערוכת צילומים, לונדון צילום: Ed Hetherington TPOTY