תמונות

יכולת שלא תספיק בהמשך הקמפיין. אלישע (אודי ציטיאט)