תמונות

לביאות צדות, תחרות תמונות הטיולים צילום: Ed Hetherington, USA, www.tpoty.com