תמונות

הרשת של דה חאה עדיין נקיה, מוראטה ממשיך לכבוש (אלן שיבר)