תמונות

אומץ בתנועה. מסע אופנים באורך 600 ק"מ (עידן פלד)