תמונות

בחזרה למחתרת היהודית בפריז צילום: מתוך עובדה