תמונות

בחזרה לנתניה. צרפתי מצטרף לצוות (אלן שיבר)