תמונות

ירדן גוזלן, הראשונה צילום: יריב פיין וגיא כושי