תמונות

גיוס 241115 צילום: אלון קירה, אלון קירה בית ספר לצילום