תמונות

השיא לא הספיק כדי לעלות לגמר. עברי (gettyimages)