תמונות

האוהדות הפרואניות מוכנות למשחק (gettyimages)