תמונות

סמי כנפו, כניסה לסלון (59) צילום: סוזי לוינסון