תמונות

שכטר ודה רידר באימון. החלוץ שר לו באימונים (רועי גלדסטון)