תמונות

משימת המקל השני יוצאת לדרך צילום: מתוך בייקאוף ישראל