תמונות

לוטטי. לא עשה מה שהמאמן ביקש? (אלעד ירקון)