תמונות

קצבאיה באימון. מוכן לספוג את הקנס? (יניב גונן)