תמונות

הספסל של בני השרון לפני הפתיחה (שרון קביליו)