תמונות

ליאת בלזר חדש, מטבח תאורה גובה צילום: הגר דופלט