תמונות

מיכל מטלון, ג, פינת המשפחה לפני צילום: עודד סמדר