תמונות

יובל אבידור חולף על פני ראובן (אור שפונדר)