תמונות

לירוי צעירי ואיציק עזוז נצמדים לבן שהר (שי לוי)