תמונות

סטרוטמן, גם הוא לא הספיק מול לאציו (gettyimages)